Värmande helhetslösning anpassad för kundens behov
Det började med att Jerry Kajnäs ville göra något för miljön. Med en idé om att effektivisera värmeanläggningar så att utsläppen minskade, startade han 1992 företaget Thermovent i Umeå. Sedan fem år tillbaka är han verksam i Sollentuna utanför Stockholm.
Där arbetar företaget med installeringar av värmeanläggningar. Med sin breda erfarenhet försöker Jerry hitta tekniska lösningar, så att kunden får en bra driftsekonomi på fastigheten.
- Min styrka är att jag kan presentera en helhetslösning, anpassad till kundens behov och förutsättningar, säger Jerry. Det handlar inte bara om att byta ut en panna i källaren. Man måste ta hänsyn till ventilation, fukt och hur huset är byggt till exempel.
Jerry tycker också att det är viktigt att kunden får en bra slutleverans. Där lägger han in en utbildningsbit med en grundlig genomgång av värmepumpen. En normal livslängd för en pump är ungefär tjugofem år, då är det nödvändigt att kunden kan sin utrustning.
- För de flesta är det här en stor sak. Då är det viktigt att man tar ansvaret att lära ut hur det fungerar. Det är många företag dåliga på, berättar Jerry.

Till skillnad från de flesta andra företag är Thermovent inte knuten till någon leverantör. Det gör att han lättare kan anpassa sin utrustning till det enskilda huset. Jerry brukar också presentera flera olika alternativ.
- Processen blir litet längre, men en längre process ger bättre resultat, säger Jerry. Den investering kunden gör ska han också ha tillbaka. Det går att få två tredjedelar av värmen gratis med hjälp av en värmepump.
Jerry har två anställda, men jobbar också med ett nätverk av kontakter, som hjälper varandra. Thermovent verkar mest i norra Stockholm där man arbetar mycket med redan kända kunder. På senare tid har han fått mycket kontakter via Internet.
- Det finns ett så stort behov att man knappt hinner med, säger Jerry. När jag flyttade till Stockholm var min ambition att arbeta med större fastigheter, men jag har inte hunnit.
Därför arbetar Jerry mycket med sitt nätverk för att utöka samarbetet mellan företag. Detta för att få fler mindre aktörer att bli starka tillsammans.

Jerry betonar också vikten av att anlita en certifierad installatör, som är branschansluten.
- Det finns tyvärr en del oseriösa företag på marknaden, säger han. Har man otur kan det sluta riktigt illa.
Målet i framtiden är att etablera och utveckla nätverket, samt att få en bättre administrativ funktion.
- För varje värmepump som jag installerar minskar utsläppen. Det är det som driver mig, avslutar Jerry.


Thermovent Sälj i Umeå KB

Bransch:
VVS

Telefon: 08-6268780


Email:
jerry@thermovent.se

Hemsida:
www.thermovent.se

Adress:
Thermovent Sälj i Umeå KB
Staffansväg 27
19278 Sollentuna

| 13 SENASTE FÖRETAGEN